mạ kẽm nhúng nóng

thông tin liên hệ
Ông Tô Đình Quang
Sales Director - 0949 24 34 38

Ông Đào Thành Bắc
Giám đốc điều hành
0913.728.839 - 0986 175 758

Ông TRỊNH BẰNG LINH
Phòng Kinh Doanh - 0973.542.222 (hoặc zalo)

Ngô Văn An
Phó Giám đốc phụ trách chung - 0975 189 595

Cù Thanh Minh
Quản đốc kỹ thuật mạ - 0937 059 869

Đào Nguyên Quang
Quản đốc điều độ hàng mạ - 0967 602 260

THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

Trụ đèn mạ kẽm
Trụ đèn mạ kẽm
Thang máng cáp mạ kẽm
Thang máng cáp mạ kẽm
Lan can, hàng rào mạ kẽm
Lan can, hàng rào mạ kẽm
Cột thép mạ kẽm
Cột thép mạ kẽm
Cột đèn mạ kẽm
Cột đèn mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm

Sản phẩm MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng
Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng
Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng
Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng
Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng
Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng
Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng
Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng
Trụ đèn mạ kẽm
Trụ đèn mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm
Ống thép mạ kẽm
Nắp mương, lưới sàn mạ kẽm
Nắp mương, lưới sàn m&#...
Thang máng cáp mạ kẽm
Thang máng cáp mạ kẽm
Trụ viễn thông mạ kẽm
Trụ viễn thông mạ kẽm
Lan can mạ kẽm
Lan can mạ kẽm
Khung kệ mạ kẽm
Khung kệ mạ kẽm
Khung kệ mạ kẽm
Khung kệ mạ kẽm
Giàn giáo mạ kẽm
Giàn giáo mạ kẽm
Rọ thép kẽm
Rọ thép kẽm
Khung nhà thép mạ kẽm
Khung nhà thép mạ kẽm
Lồng thép mạ kẽm
Lồng thép mạ kẽm
Trụ viễn thông
Trụ viễn thông
Trụ đèn chiếu sáng
Trụ đèn chiếu sáng
Thang máng cáp mạ kẽm nhúng nóng
Thang máng cáp mạ kẽm nhúng nóng
Thang leo mạ kẽm
Thang leo mạ kẽm