Zalo

Zalo

GIỜ LÀM VIỆC:

T2-T7: 8h - 17h

HOTLINE:

0975 189 595
0915 117 278

ĐỊA CHỈ:

TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Trang chủ / Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng

Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng

Sản phẩm mạ kẽm nhúng nóng

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khung kệ mạ kẽm

Khung kệ mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khung kệ mạ kẽm

Khung kệ mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khung giàn giáo mạ kẽm

Khung giàn giáo mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giàn giáo mạ kẽm

Giàn giáo mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ống thép mạ kẽm

Ống thép mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ống thép mạ kẽm

Ống thép mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rọ thép kẽm

Rọ thép kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Lồng thép mạ kẽm

Lồng thép mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trụ đèn mạ kẽm

Trụ đèn mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trụ đèn chiếu sáng

Trụ đèn chiếu sáng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trụ đèn, cần đèn mạ kẽm nhúng nóng

Trụ đèn, cần đèn mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trụ viễn thông mạ kẽm

Trụ viễn thông mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trụ viễn thông mạ kẽm

Trụ viễn thông mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thang máng cáp mạ kẽm nhúng nóng

Thang máng cáp mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thang máng cáp mạ kẽm

Thang máng cáp mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khung nhà thép mạ kẽm

Khung nhà thép mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng

Kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nắp mương, lưới sàn mạ kẽm

Nắp mương, lưới sàn mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nắp mương, lưới sàn mạ kẽm

Nắp mương, lưới sàn mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Lan can mạ kẽm

Lan can mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thang leo mạ kẽm

Thang leo mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Tấm sàn grating

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Sàn grating mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khung kệ

Khung kệ mạ kẽm

Khung kệ mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Khung kệ mạ kẽm

Khung kệ mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giàn giáo

Khung giàn giáo mạ kẽm

Khung giàn giáo mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Giàn giáo mạ kẽm

Giàn giáo mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ống thép

Ống thép mạ kẽm

Ống thép mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Ống thép mạ kẽm

Ống thép mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Rọ thép

Rọ thép kẽm

Rọ thép kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Lồng thép mạ kẽm

Lồng thép mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trụ đèn

Trụ đèn mạ kẽm

Trụ đèn mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trụ đèn chiếu sáng

Trụ đèn chiếu sáng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trụ đèn, cần đèn mạ kẽm nhúng nóng

Trụ đèn, cần đèn mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trụ viễn thông

Trụ viễn thông mạ kẽm

Trụ viễn thông mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Trụ viễn thông mạ kẽm

Trụ viễn thông mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thang máng cáp

Thang máng cáp mạ kẽm nhúng nóng

Thang máng cáp mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thang máng cáp mạ kẽm

Thang máng cáp mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kết cấu thép

Khung nhà thép mạ kẽm

Khung nhà thép mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng

Kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nắp mương, lưới sàn

Nắp mương, lưới sàn mạ kẽm

Nắp mương, lưới sàn mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nắp mương, lưới sàn mạ kẽm

Nắp mương, lưới sàn mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Lan can

Lan can mạ kẽm

Lan can mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Thang leo

Thang leo mạ kẽm

Thang leo mạ kẽm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ông Ngô Văn An

Ông Ngô Văn An

Phó Tổng Giám Đốc

0975189595

Zalo icon Email icon

Ông Cù Thanh Minh

Ông Cù Thanh Minh

Quản Đốc Kỹ Thuật Mạ

0937059869

Zalo icon Email icon

Kinh doanh NNBH

Kinh doanh NNBH

Kinh Doanh 01

0915117278

Zalo icon Email icon

Mr Duy

Mr Duy

Kinh doanh 02

0976310990

Zalo icon Email icon

CÔNG TY TNHH NHÚNG NÓNG BIÊN HÒA

Nhúng Nóng Biên Hòa là đối tác tin cậy của nhiều khách hàng trong nước và quốc tế. Các sản phẩm thép mạ kẽm nhúng nóng đạt chuẩn TCVN 5408:2007 (ISO 1461:1999) - ASTM A123 - AS/NZS 4680:2006 - ISO 9001:2015. Giá thành hợp lý, cạnh tranh. Liên hệ ngay!

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH NHÚNG NÓNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: B1/13, KP 5, Phường An Bình, Thành Phố Biên Hoà, Đồng Nai

Điện thoại: 02518836679

Email: ngovanannnbh@gmail.com

CÔNG TY TNHH NHÚNG NÓNG BIÊN HÒA
Địa chỉ: B1/13, KP 5, Phường An Bình, Thành Phố Biên Hoà, Đồng Nai
@ Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH NHÚNG NÓNG BIÊN HÒA. Designed by Trang vàng Việt Nam.