mạ kẽm nhúng nóng

thông tin liên hệ
Ông Tô Đình Quang
Sales Director - 0949 24 34 38

Ông Đào Thành Bắc
Giám đốc điều hành
0913.728.839 - 0986 175 758

Ông TRỊNH BẰNG LINH
Phòng Kinh Doanh - 0973.542.222 (hoặc zalo)

Chia sẻ lên:
Quy trình kỹ thuật mạ kẽm nhúng nóng

Quy trình kỹ thuật mạ kẽm nhúng nóng

Treo sản phẩm cho quy trình mạ
Treo sản phẩm cho quy trình mạ
Công đoạn nhúng mạ sản phẩm - Trước và sau khi mạ kẽm
Công đoạn nhúng mạ sản phẩm - Trước và sau khi mạ kẽm
Công đoạn cuối sau khi mạ kẽm - Lấy sản phẩm ra khỏi Beam (móc treo hàng)
Công đoạn cuối sau khi mạ kẽm - Lấy sản phẩm ra khỏi Beam (móc treo hàng)
Công đoạn kiểm tra và xử lý sản phẩm - Làm sạch và kiểm tra sản phẩm
Công đoạn kiểm tra và xử lý sản phẩm - Làm sạch và kiểm tra sản phẩm
Công đoạn kết thúc - lưu kho - kiểm tra, đóng kiện và xuất hàng
Công đoạn kết thúc - lưu kho - kiểm tra, đóng kiện và xuất hàng
Hình ảnh quy trình mạ kẽm tại nhà máy
Hình ảnh quy trình mạ kẽm tại nhà máy

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Qui trình treo hàng - xử lý tẩy rửa và đóng kiện
Qui trình treo hàng - xử lý tẩy rửa và đ...
Phương tiện và công cụ trong mạ kẽm
Phương tiện và công cụ trong mạ kẽm
Quy trình kỹ thuật mạ kẽm nhúng nóng
Quy trình kỹ thuật mạ kẽm nhúng nóng