mạ kẽm nhúng nóng

thông tin liên hệ
Ông Ngô Văn An
Phó Tổng Giám đốc - 0975 189 595

Ông Ngô Văn Tú
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - 0944697999

Ông Cù Thanh Minh
Quản đốc kỹ thuật mạ - 0937 059 869

Kinh Doanh NNBH
Kinh Doanh - 0915117278

Nắp mương, lưới sàn mạ kẽm

Nắp mương, lưới sàn mạ kẽm
Nắp mương, lưới sàn m&#...
Nắp mương, lưới sàn mạ kẽm
Nắp mương, lưới sàn m&#...