mạ kẽm nhúng nóng

thông tin liên hệ
Ông Tô Đình Quang
Sales Director - 0949 24 34 38

Ông Đào Thành Bắc
Giám đốc điều hành
0913.728.839 - 0986 175 758

Ông TRỊNH BẰNG LINH
Phòng Kinh Doanh - 0973.542.222 (hoặc zalo)

Quy trình mạ kẽm

Qui trình treo hàng - xử lý tẩy rửa và đóng kiện
Qui trình treo hàng - xử lý tẩy rửa và đóng kiện
Phương tiện và công cụ trong mạ kẽm
Phương tiện và công cụ trong mạ kẽm
Quy trình kỹ thuật mạ kẽm nhúng nóng
Quy trình kỹ thuật mạ kẽm nhúng nóng