mạ kẽm nhúng nóng

thông tin liên hệ
Ông Ngô Văn An
Phó Tổng Giám đốc - 0975 189 595

Ông Ngô Văn Tú
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - 0944697999

Ông Cù Thanh Minh
Quản đốc kỹ thuật mạ - 0937 059 869

Kinh Doanh NNBH
Kinh Doanh - 0915117278

Giàn Giáo Mạ Kẽm

Giàn giáo mạ kẽm
Giàn giáo mạ kẽm
Khung giàn giáo mạ kẽm
Khung giàn giáo mạ kẽm